سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی جوشکاری
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    برگزاری دوره ضمن خدمت - برنامه ریزی فعالیت های گروهی

در راستای اجرای برنامه عملیاتی گروه دوره آموزشی ضمن خدمت با عنوان برنامه ریزی فعالیت های گروهی 16 ساعته (تئوری و عملی)، در روز پنجشنبه 95/12/17 با حضور همکاران محترم  استان در دو شاخه فنی حرفه ای و کاردانش در محل پژوهش سرای قلم چی برگزار گردید.

بدینوسیله از حضور همکاران محترم تشکر می شود.