سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی جوشکاری
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    نقد و بررسی کتب

گروه جوشکاری و صنایع فلزی از همکاران محترم که در نظرسنجی و بررسی کتاب های جدید التالیف الزامات محیط کار و ساخت مصنوعات فلزی سبک و سنگین شرکت نمودند، تشکر دارد. شایان ذکر است که فرمهای نظرسنجی با نام همکاران عزیز برای دبیرخانه و مولفین کتاب ها ارسال گردید.

پس از بررسی به بهترین نظرسنجی همکاران در هر عنوان از سوی سازمان تشویقی داده خواهد شد.