سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی جوشکاری
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    حفاظت از جوشکاری

انواع روشهای حفاظت از جوش عبارتند از :

A.حفاظت به وسیلة پودر یا سرباره :

مثلاً در فرآیند جوشکاری زیر پودری ( SAW ) یا فرآیند جوشکاری الکترواسلگ محافظت به وسیلة پودر و سرباره می باشد.

B.حفاظت به وسیلة گاز و سرباره :

مثلاً در جوشکاری با قوس الکتریکی ( SMAW ) عمل حفاظت به وسیلة گاز که از تجزیه روکش الکترود بدست می آید و گل جوش انجام می شود.

C.حفاظت به وسیلة گاز :

مثلاً در فرآیندهای جوشکاری GMAW ، GTAW و PAW محافظت به وسیلة گاز خنثی ( Inert ) یا گاز فعال ( Active ) صورت می گیرد.

D.حفاظت در خلا :

مثلاً در جوشکاری الکتروبیم یا پرتو الکترونی ( EBW ) جوشکاری در خلاً صورت می گیرد که در واقع فلز جوش دور از دسترس اتمسفر است.

E.حفاظت اتو جنسی یا خود به خودی :

در فرآیندهای جوشکاری مقاومتی ( RW ) و فرآیند جوشکاری اصطکاکی ( FW ) یا فرآیند جوشکاری با گاز ( OGW ) ، عمل حفاظت خود به خودی می باشد.