سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی جوشکاری
منوی اصلی

تاثیر تغییر جریان بر خواص مکانیکی و متالورژیکی جوش TIG-AL 5083

http://welding.tama.ir/myfolder/10021/files/Pulse Tig-AL 5083(WeldingWorld).pdf