سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی جوشکاری
منوی اصلی

Friction stir welding of small-dimension Al3003 and pure Cu pipes

http://welding.tama.ir/myfolder/10021/files/Friction stir welding of small-dimension Al3003 and pure Cu pipes(WeldingWorld).pdf