سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی جوشکاری
منوی اصلی

بررسی مکانیزم و سینیتیک اکسیداسیون خط جوش فولاد 321

http://welding.tama.ir/myfolder/10021/JNM1723145332180022222.pdf