سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی جوشکاری
منوی اصلی

بررسی استعداد به خوردگی مرز دانه ای مقطع جوشکاری شده آلومینیم 6061 به روش جوشکاری اصطکاکی انفجاری

http://welding.tama.ir/myfolder/10021/files/JNM9001440271808888.pdf