سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی جوشکاری
منوی اصلی

شبیه سازی ریزساختار منطقه متاثر از haz و پروفیل دمایی در جوش GTAW

http://welding.tama.ir/myfolder/10021/files/PREHEAT.PDF