سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی جوشکاری
منوی اصلی

مقایسه رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6666 جوش داده شده به روش FSLW وGTAW

برای دانلود کلیک نمائید.