سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی جوشکاری
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1محاسبات فنی - صنایع فلزی اصول متالورژیکی
2اصول متالورژی ریخته گری اصول متالورژیکی
3جوشکاری E6کنکور
4محاسبات فنی اصول متالورژیکی
5رسم فنی گروه بندی نشده
6حفاظت گروه بندی نشده
712 دوره مسابقات فنی و حرفه ای - متالورژی مسابقات علمی وعملی
812 دوره مسابقات فنی و حرفه ای - صنایع فلزی مسابقات علمی وعملی
9نمونه سوالات صنایع فلزی- مسابقات هماهنگ کشوری(دوره یازده و دورازده)مسابقات علمی وعملی
10 سوالات صنایع فلزی- مسابقات هماهنگ کشوری(دوره نهم و دهم)مسابقات علمی وعملی
11نمونه سوالات متالورژی- مسابقات هماهنگ کشوری (دوره نهم و یازدهم)مسابقات علمی وعملی
12اجزاء ماشین 90-94 گروه بندی نشده
13محاسبات فنی94-90گروه بندی نشده
14اصول متالورژیکی شهریور 90اصول متالورژیکی
15اصول متالورژیکی 90اصول متالورژیکی
16محاسبات تخصصی شهریور 90رسم مدل وغالب
17محاسبات تخصصی خرداد 90رسم مدل وغالب
18رسم مدل وقالب شهریور90رسم مدل وقالب
19رسم مدل وقالب 90رسم مدل وقالب
20کنکور88کنکور
21هشتمین دوره مسابقات علمی وعملی مرحله استانیمسابقات علمی وعملی
22هفتمین دوره مسابقات علمی وعملی مرحله کشوریمسابقات علمی وعملی
23محاسبات فنی تخصصی86رسم مدل وغالب
24محاسبات فنی تخصصی شهریور87رسم مدل وغالب
25محاسبات فنی تخصصی87رسم مدل وغالب
26محاسبات فنی تخصصی شهریور88رسم مدل وغالب
27محاسبات فنی تخصصی88رسم مدل وغالب
28محاسبات فنی تخصصی89رسم مدل وغالب
29رسم مدل وقالب 86رسم مدل وقالب
30رسم مدل وقالب شهریور87رسم مدل وقالب
31رسم مدل وقالب 87رسم مدل وقالب
32رسم مدل وقالب شهریور88رسم مدل وقالب
33رسم مدل وقالب 88رسم مدل وقالب
34اصول متالورژیکی86اصول متالورژیکی
35اصول متالورژیکی شهریور87اصول متالورژیکی
36اصول متالورژیکی شهریور88اصول متالورژیکی
37اصول متالورژیکی دیماه 89اصول متالورژیکی
38اصول متالورژیکی89اصول متالورژیکی