سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی جوشکاری
منوی اصلی

نرم افزار

نرم افزار:
1-دانلود نرم افزار طراحی قطعات فلزی (5 )Sheet Lightning
2-دانلود نرم افزار دیاگرام فازی pandat
3-دانلود نرم افزارترکیبات شیمیایی وکاربرد فولاد ها
4-لینک به نرم افزار رسم دیاگرام TTT,CCT فولاد
5-لینک به نرم افزار پیش بینی ریز ساختار وسختی ویکرز ناحیه جوش فولاد

6-دانلود نرم افزار محاسبات UT
7-دانلود نرم افزار محاسبات RT
8-دانلود نرم افزارمحاسبه هزینه جوش کاری
9-دانلود نرم افزار متغیرهای ASME SEC IX
10-دانلود نرم افزار رسم دیاگرام شیفلر
11-دانلود نرم افزار ACme Trace Art
12-دانلود نرم افزار کاربردی جوشکاری Pipedata
13-لینک به نرم افزار تعیین نوع الکترود جوشکاری
14-لینک به نرم افزار محاسبه گر فلز پایه در جوشکاری
15-لینک به نرم افزار محاسبه کد ASME
16-لینک به نرم افزار محاسبه استاندارد اروپا و ISO
17-لینک به نرم افزارمحاسبه گر جرم احجام براساس مواد مصرفی
18-دانلود نرم افزار جدول تناوبی مندلیف


فیلم ها:

1-ساخت بدنه دوچرخه
2-ریخته گری دقیق1
3-ریخته گری دقیق2
4-الکتروپولیش
5-کوره بلند
6-ساخت نعل اسب
7-متال اسپری 1
8-متال اسپری
9-ساخت پره توربین هواپیمای جت
10-ساخت پیچ ومهره
11-جوشکاری ترمیت

پاورپوئینت:
1-آلومینیوم-نیکل1
2-آلومینیوم-نیکل2
3-پلاسما اسپری
4-اسلاید های متالورژی